Składka członkowska Klubu

Wysokość składki członkowskiej: 100 zł/osoba w okresie wrzesień – czerwiec (w sytuacji kiedy trenuje rodzeństwo zniżka 10 zł/miesiąc na dziecko)

nr. konta:
BANK ZACHODNI WBK 33 1090 1708 0000 0001 3214 0733

Ubezpieczenie w składce:
Compensa Insurance Group – (ubezpieczenie obowiązuje przez 12 miesięcy), działa 7 dni w tygodniu/24 godz., dotyczy NNW w szkole, w klubie, na obozie, treningu i wszelkich innych wydarzeń mogących zdarzyć się ubezpieczonemu.


Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Miasta Jelenia Góra