Zapraszamy na próby sprawnościowe!

Zapraszamy chłopców po 8 klasie na próby sprawnościowe i techniczne z koszykówki.