RODO

Ochrona Danych Osobowych w Klubie Sportowym SUDETY Jelenia Góra

Szanowni Państwo!

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy UE PL ) informujemy że:

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Prezes Zarządu KS SUDETY Jelenia Góra Pan Marcin Koperek.
Można się z nim kontaktować pod numerem telefonu 793624484, 504893012 lub poprzez pocztę elektroniczną pisząc na adres: biuro@ks-sudety.pl

Zbieramy dane osobowe: członków Naszego Klubu, ich przedstawicieli ustawowych ( w przypadku gdy członkiem jest osoba, która nie ukończyła 16 lat), pracowników, kontrahentów, zleceniobiorców i wolontariuszy.

Przetwarzamy gromadzone przez Nas dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonywania naszej działalności statutowej. W związku z tym gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. Nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu określonym w przepisach RODO.

W związku z przetwarzaniem przez Nasz Klub danych osobowych, macie Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator Danych Osobowych