Warunki ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia NNW 2018/19

Formy zgłoszenia szkody:

  1. Pisemnie, za pośrednictwem poczty na adres: Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, 02-342 Warszawa, ul. Al.Jerozolimskie 162
  2. Osobiście w każdej jednostce terenowej Compensy
  3. Za pośrednictwem strony internetowej www.compensa.pl

Druk zgłoszenia szkody ( we wszystkich formach ) dostępny jest również na www.compensa.pl